Bij het aanleggen van bedrading door een woning moet de veiligheid altijd op de eerste plaats komen. Elektriciteit kan namelijk potentieel voor groot gevaar zorgen. Woningbranden en elektrocutie zijn twee gevaren die absoluut vermeden moeten worden. Het is daarom belangrijk dat je bij het aanleggen van bedrading verschillende regels in acht neemt. Deze regels zijn opgesteld om de veiligheid in een woning te kunnen waarborgen. Een eerste zeer belangrijke ongeschreven regel is bijvoorbeeld dat je werkzaamheden aan elektriciteit beter aan een elektricien overlaat wanneer je hier zelf geen verstand van hebt. Hiermee voorkom je dat je jezelf niet elektrocuteert. Ook weet je zeker dat alles veilig wordt aangesloten.

Werkzaamheden voor de elektriciteitsmeter

Het aanleggen van elektriciteit overlaten aan een elektricien wanneer je hier zelf geen verstand van hebt is een ongeschreven regel. Deze kan je uit eigen bestwil wel beter volgen. Er zijn echter ook regels die zelfs bij wet zijn vastgelegd. Zo is er bijvoorbeeld een wet die je verbiedt om werkzaamheden voor de elektriciteitsmeter in je woning uit te voeren. Alles wat namelijk voor de elektriciteitsmeter zit is eigendom van het energiebedrijf. Alleen een erkende installateur mag werkzaamheden voor de meter verrichten. Bovendien is het ook veel te gevaarlijk om hieraan te werken. Je hebt hier namelijk met hoogspanning te maken.

Regels voor aanleggen van bedrading

De regels voor het aanleggen van bedrading in je eigen woning zijn niet bij wet vastgelegd. Wel houden vakmensen zich aan bepaalde regels zodat iedereen later ook weet waar zij aan toe zijn. Zo is het bijvoorbeeld algemeen aangenomen dat men elektriciteitsdraden altijd in een rechte lijn laat lopen naar het punt waar je de beschikking over stroom moet hebben. Ook gebruikt men voor de bedrading elektrische draden die zijn voorzien van kleurcodes. De kleur geeft hierbij aan wat de functie is van een draad. Zo weet iedereen door welke draad de stoom aangevoerd en afgevoerd wordt zonder dat dit eerst gemeten moet worden.

Call Now Button